Ontwikkeling van biosimilaire geneesmiddelen I Amgen's Expertise | Amgen Biosimilars

ERVARING EN EXPERTISE LEIDEN TOT KWALITEITSVOLLE GENEESMIDDELEN

Geschiedenis leidt tot expertise

In de afgelopen bijna 40 jaar heeft Amgen een reeks innoverende therapieën ontwikkeld, voornamelijk onder de vorm van biologische geneesmiddelen. Onze expertise in het gebied van biologicals gebruiken we eveneens in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle biosimilars. Dit met als doel om een meerwaarde te creëren voor patiënten en gezondheidszorgsystemen.

In België zijn 16 producten van Amgen goedgekeurd, verspreid over 5 therapeutische domeinen.

Nephrology
 • Repatha(R)
Cardio
 • Aranesp(R)
 • Mimpara(R)
 • Parsabiv(R)
Inflammation-new
 • Amgevita(R) (Biosimilaire)
Oncology
 • Neupogen(R)
 • Aranesp(R)
 • Neulasta(R)
 • Vectibix(R)
 • Nplate(R)
 • Xgeva(R)
 • Imylgic(R)
 • Kyprolis(R)
 • Kanjinti(R) (Biosimilaire)
 • Mvasi(R) (Biosimilaire)
Bone
 • Prolia(R)
Oncology
 • Neupogen(R)
 • Aranesp(R)
 • Neulasta(R)
 • Vectibix(R)
 • Nplate(R)
 • Xgeva(R)
 • Imylgic(R)
 • Kyprolis(R)
 • Kanjinti(R) (Biosimilaire)
 • Mvasi(R) (Biosimilaire)
Bone
 • Prolia(R)

Amgen investeert in efficiënte productie

De productie van zowel innovatieve biologicals als biosimilars is een bedrijfseigen, complex proces dat streng gecontroleerd en gereguleerd is om consistente klinisch resultaten te garanderen.1 Amgen investeert in efficiënte productie

Figuur aangepast van Amgen, Clinical and scientific considerations for Biosimilars 2016
Biologische geneesmiddelen zijn gevoelig aan veranderingen in hun omgeving. Hun productieproces is daarom zeer complex en kan een impact hebben op het molecule. Zo kunnen onder andere het werkingsmechanisme, de immunogeniciteit en de biologische beschikbaarheid gewijzigd worden. Het opzetten en behouden van een uitermate kwaliteitsvol productieproces is dan ook een absolute voorwaarde om tot een goed geneesmiddel te komen.2

Amgen blijft zich houden aan hoge productiestandaarden voor zijn volledig netwerk van wetenschappers en productiefaciliteiten. Op die manier garanderen we voor ons volledig gamma aan geneesmiddelen - zowel innovatieve als biosimilars - een hoge kwaliteit van productie, een betrouwbaar leveringsysteem en batch-to-batch consistentie.2

Amgen staat voor strenge kwaliteitscontroles

Kwaliteitsproblemen is de meest voorkomende oorzaak van stockbreuken. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten.3

Biosimilars Stockbreuken kunnen therapeutische keuzes beïnvloeden Biosimilars ... en daarmee patiënten impacteren
 • Rantsoeneren van geneesmiddelen
 • Mogelijke vertragingen tot starten van een behandeling
 • Onvrijwillige switch naar een alternatief middel
 • Mogelijke verschillen in immunogeniciteit & nevenwerkingen
 • Moeilijkheden inzake traceerbaarheid van nevenwerkingen
 • Voorschrijven van onbekende geneesmiddelen
 • Mogelijk risico op toedieningsfouten
 • Logistieke en administratieve maatregelen ten gevolge van vervangende therapie
 • Toegenomen kosten
 • Mogelijke vertraging van start of continuÏteit van de behandeling
Tabel aangepast van Mica A et al. GaBi Journal 2013:2:136-143 en European Medicines Agency: Biosimilars in the EU - Information guide for healthcare professionals (2017)
Amgen streeft naar uitmuntendheid in de productie van haar biotechnologische geneesmiddelen via uitvoerige kwaliteitscontroles tijdens elke stap van het proces. Meer dan 250 kwaliteitscontroles worden uitgevoerd voor elke biosimilar, evenals een voortdurende grondige analyse van de productieresultaten om consistentie te garanderen. Hiermee kan Amgen consequent betrouwbare behandelingsmogelijkheden bieden aan patiënten.

Leveringsbetrouwbaarheid4

De betrouwbare levering van geneesmiddelen aan patiënten is belangrijk voor Amgen. Op basis van 40 jaar ervaring hebben wij de processen en systemen ingericht die nodig zijn voor betrouwbare leveringen. Door de volledige toeleveringsketen zelf te beheren, zijn we in staat om:

 • het risico op leveringsonderbrekingen te minimaliseren
 • ervoor te zorgen dat grondstoffen altijd beschikbaar zijn
 • innovatieve biologicals en biosimilars te produceren volgens dezelfde hoge normen
 • op elk moment geneesmiddelen aan te bieden voor patiënten die ze nodig hebben
 • nauwkeurig de vraag te voorspellen en de productie aan te passen om te garanderen dat de voorraden steeds aan de vraag kunnen voldoen
Dankzij ons rigoureus end-to-end beheer van de toeleveringsketen, hebben wij in België een uitstekende staat van dienst in de levering van geneesmiddelen met ongeveer 99% aan complete en tijdige leveringen in de laatste 6 jaar..

Supply-Reliability-graph-NL-new
Figuur gecreëerd door Amgen, data on file
* Complete en tijdige leveringen (On Time In Full / OTIF) is een industriestandaard om leveringsprestaties aan onze klanten te meten.


Aanpassen aan de specifieke noden van biosimilars

Om ervoor te zorgen dat onze biosimilars steeds beschikbaar zijn, hebben wij aanvullende processen ingericht om te kunnen anticiperen op schommelingen in de vraag en de omvang van de productie. Amgen engageert zicht om steeds voldoende te produceren en een veiligheidsvoorraad* te voorzien om onmiddellijk op onverwachte stijgingen van de vraag te kunnen reageren. Door nauwlettend toe te zien op de vraag kunnen wij direct reageren wanneer en waar nodig om een continue beschikbaarheid van onze producten te waarborgen.
Biosimilars
* Veiligheidsvoorraad: een bijkomende voorraad die wordt bijgehouden om eventuele onvoorziene pieken in de vraag op te vangen

Referenties:

 1. AL-Sabbagh et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016;45:S11-S18
 2. Amgen, Clinical and scientific considerations for Biosimilars 2016.
 3. Pauwels K et al. PLOS One 2016;10(3):e0119322
 4. Amgen, Data on file
 5. Mica A et al. GaBi Journal 2013:2:136-143