Bijkomende informatie en expert opinies over biosimilars|Media| Amgen Biosimilars

MEDIA

Position papers van verschillende wetenschappelijke associaties1-4

Verschillende wetenschappelijke associaties hebben position papers gepubliceerd omtrent biosimilars. Hierbij gaat het o.a. over ESMO, ECCO, EULAR en EAHP, respectievelijk in het gebied van oncologie, gastro-enterologie, reumatologie en ziekenhuisfarmacie.

Deze artikels bespreken verschillende topics. Zo zijn ze het eens over het toenemend belang van biosimilars in het behouden van duurzame gezondheidszorgsystemen en spreken ze over klinische studies, die - in tegenstelling tot bij generieken - verplicht deel uitmaken van de ontwikkeling van een biosimilar. Ook bevestigen de verschillende associaties de hoge standaarden die het EMA aanhoudt voor de goedkeuring van een biosimilar. Hierdoor kan men zeker zijn dat een goedgekeurde biosimilar gelijkwaardig is aan zijn referentieproduct inzake werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit. Tot slot, zijn de verschillende associaties voorstander van extrapolatie van indicaties op basis van de eerder vermelde elementen.

In de 4 artikels wordt de switch van het referentiemiddel naar een biosimilar als veilig en doeltreffend beschreven. Hierbij wordt unaniem vermeld dat dit enkel kan na de beslissing van de arts en met inspraak van de patiënt. Daarom moeten patiënten en hun gezondheidszorgverleners opgeleid en bewust gemaakt worden over biosimilars.  1. Kay J. et al. Ann Rheum Dis 2018;77:165–174.
  2. Danese, S. et al. ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease-An Update. J. Crohns Colitis 11, 26–34 (2017).
  3. Tabernero, J. et al. Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, with particular reference to oncology prescribers. ESMO Open. 2016;1:e000142. doi:10.1136/esmoopen-2016-000142
  4. Süle A. et al. Eur J Hosp Pharm 2019;26:117–118.

Een campagne van het FAGG en RIZIV gericht aan het brede publiek

Biosimilars zijn in de eerste plaats biologische geneesmiddelen, net als het referentiegeneesmiddel. Bovenop een veiligheid en werkzaamheid gelijkwaardig aan het referentieproduct, bieden biosimilars de mogelijkheid om de uitgaven van het gezondheidszorgsysteem verder te optimaliseren dankzij hun verminderde kost. Het FAGG en het RIZIV hebben daarom een informatiecampagne rond biosimilars op poten gezet voor patiënten en zorgverleners. Dit om hen te informeren over biosimilars, hun impact en hun kwaliteit.

MEER INFO (FAGG website)

EMA: Wat is een biosimilar?

Met de toestemming van het EMA voor gebruik.

MEER INFO (website EMA)

Een biosimilar is geen generiek

Creation date: November 2023 BEL-NP-1123-80003

Uitdagingen in het produceren van biologicals